Ana Sayfa
Facebook Sayfasına Gitmek İçin Tıklayınız Twitter Sayfasına Gitmek İçin Tıklayınız
 • DANS GECELERİ

  yaz ve kış farklı mekanları kullanıyoruz. whatsapp 0532 6239931
 • SALSA BACHATA TANGO KİZOMBA MERENGUE CHA CHA

  TÜM EŞLİ DANSLAR
 • MODERN DANS HIP- HOP

 • DÜĞÜN DANSLARI- VALS - ZEYBEK - ÖZEL DANSLAR

 • FESTİVALLER...

  TÜM DÜNYA HALK DANSLARI EĞİTİMİ
 • DANSIN , A' sı, B'si, C'si

  dansın her türü
Resim

 Resim, Herhangi bir yüzey üzerine çizgi ve renklerle hatta günümüzde kavramsal bir boyutta ele alınması açısından hemen her tür malzemenin de kullanılabileceği bir anlatım tekniğidir.


Bulunan ilk resimler; mağara duvarlarına çizilmiş hayvan resimleri, av sahneleri ve gene mağara duvarlarına basılmış el izleridir. Bunlar, insanoğlunun soyut düşünme yeteneğini bu dönemlerde bile geliştirmiş olduğunu ispatladıkları için ayrıca değer taşırlar.


İçerik açısından ilk resimler; kötü ruhları uzak tutmak, bereket getirmek gibi dini inançlarla yapılmış oldukları tahmin edilir. Mısır, Çin ve Hindistan'da milattan önce yapılmış resimler, gündelik hayatı betimlerler, hikâyeler anlatırlar ve kılavuz nitelikleri taşırlar.


Resim yapmakta kullanılan teknoloji; malzemeleri de geliştirmiş, bitki yağlarıyla elde edilen ve öylece kullanılan pigmentlerin yerini sentetik pigmentlerle yapılmış, sağlığa daha az zararlı, daha kalıcı, kullanımı daha kolay boyalar almıştır. Tarih boyunca duvarlara, taşa, tahtaya, deriye, metallere, kumaşlara, kanvasa, kağıda (ve çeşitlerine), cama, sentetik malzemelere Resim yapılmıştır.


İstanbul'da adsız bir ressam

Hıristiyanlıkta resim: Batı resmi, milattan sonra dinî konuları sembolik bir şekilde resmetmeye odaklanmıştır ancak figürler hareketsiz, kompozisyonlar ise kuralcıdır.


İslamda resim; Allah yarattıklarını taklit etmeyi insanoğluna yasakladığı sanıldığı için İslami resimler 18. Yüzyılın ortalarına kadar, daha çok soyut desenler ve yazının şekillendirilmesi Hat sanatıEbru ve minyatür ile sınırlı kalmıştır. İslam'da insan ve canlı resimleri çizmenin yasak olmasının başka bir sebebi'de şudur. İslam, resmi çizilen kişilerin (Peygamberler, Alimler, Önemli bir lider vs) resminin sadece resim olarak kalmaması, ilerde yaşayacak olan insanların, resimlerdeki kişileri aşırı yüceltip, bu kişilerin heykellerinin yapılıp putlaştırılma tehlikesi olduğundan canlı resimleri islamda yasaklanmıştır. Ancak o zamanlarda resim sanatı gelişmediği için bugünküyle alakası yoktur, sadece dini amaçlı yapılan semboller şeklindeki tek boyutlu bir teknikten yararlanılıp put heykeller dikilmekteydi. Resim Sanatı ise bambaşka bir şeydir, ilk olarak bir sanattır.


Rönesanstan sonra dini konuların dışına çıkılmaya başlanmış, ressamlar eserlerine vermek istedikleri anlamlara göre nüanslar katmaya başlamışlardır. Rönesansile canlanan ve doğayı inceleyerek, detaylı şekilde, olduğu gibi resmetme arzusu perspektif tekniğinin geliştirilmesine yol açmıştır. Leonardo da Vinci'nin anatomianalizleri eşsizdir.


Osmanlıda resim sanatının yerleşmesi: 1860-1869 döneminde, Paris’te Gérôme’un öğrencisi olan Osman Hamdi Bey, ülkesine döndükten sonra gerçekleştirdiği yapıtlar ve Sanayii Nefise Mektebi'ni kurmasıyla birlikte, resim sanatı Doğu toplumlarında yaygınlaşmaya başlamıştır. Günümüzde, dünya resim tarihinin önemli bir parçası olarak kabul edilen pek çok Türk ressam bulunmaktadır.


Modern resim sanatı: 1880'lerde, kimine göre Tonalizm, kimine göre Sembolizm akımlarıyla başlayan modern resim, konusunu avam insanda, onun gündelik yaşamında, psikolojisinde bulur. Kompozisyon, ışık, renk, çizgi, perspektif konularında konmus kurallari yıkma, özgürleşme arzusu öne çıkar.


1945'lerde ortaya çıkan Soyut Ekspresyonizm akımı ile resim sanatı, tamamen insanın iç dünyasına inerek somut dünyadan, kurallardan ve kalıplardan uzaklaşır; mutlak gerçeği arar, böyle bir şey olmadığına karar verir ve Fluxus akımından sonra kendini kavramsal sanata bırakır. Artık resim, sadece bir soru haline gelmiştir ve hemen hemen daima daha büyük bir bütünün ufak bir parçasını oluşturmaktadır (bkz. Enstalasyon).


Resim sanatının etkisi: Bilinen en eski ve köklü sanat dalıdır. Bu sebeple diğer sanatların odak noktasında bulunmaktadır. Diğer sanatlar fikir üslüp vb. açılardan genellikle resim sanatına benzerlik gösterirler. Bunun sebebi, resim sanatının erken dönemlerde gelişmeye başlaması ve ileri seviyeye ulaşmasıdır. Günümüzde ilgi olarak azalsa da resim sanatı gücünü kaybetmemiştir.


Resim sanatının günümüzdeki yeri: Bugün, resmin (ve sanatın) öldüğü iddialarına rağmen günümüz yaşam şekline uygun, bir "çok kültürlülük" egemenliği sürmektedir.
 


Guaj çalışması.

Resim ve fotoğraf: Resim bir isimdir, ancak sanatçılar resim kelimesini kavramsal olarak kullandığı için fotoğrafla resim aynı değil diye benimsenir, işin doğrusu farklı aletler kullanılmasının dışında ortaya çıkan aynı gerçektir, fırça ve kalemle yapılan resimse, bir makinanın işlemiş olduğu görüntüde resimdir, ancak sanatsal bakımdan değerlendirip resim kelimesi sanat anlayışı üslübuyla kavramsallaştırılırsa bu durum ortaya çıkar ve fotoğraf resim değildir denir.


 
Sonuç 10 (10 /2 )
Antalya çimen daran sitesi adım dans, adım akademi, adım dans ve sanat merkezi, Antalya bale patiği adım dans, adım akademi, adım dans ve sanat merkezi, Antalya özgür besyo adım dans, adım akademi, adım dans ve sanat merkezi, Antalya harmandalı adım dans, adım akademi, adım dans ve sanat merkezi, Antalya samba adım dans, adım akademi, adım dans ve sanat merkezi, Antalya hip-hop adım dans, adım akademi, adım dans ve sanat merkezi, Antalya adım dans sanat adım dans, adım akademi, adım dans ve sanat merkezi, Antalya bachata adım dans, adım akademi, adım dans ve sanat merkezi, Antalya yeşilbahçe adım dans, adım akademi, adım dans ve sanat merkezi, Antalya halk oyunları adım dans, adım akademi, adım dans ve sanat merkezi, Antalya Dance Lesson adım dans, adım akademi, adım dans ve sanat merkezi, Antalya mpeg adım dans, adım akademi, adım dans ve sanat merkezi, Antalya antalya resim merkezi adım dans, adım akademi, adım dans ve sanat merkezi, Antalya fiyatları adım dans, adım akademi, adım dans ve sanat merkezi, Antalya salsa Kursu adım dans, adım akademi, adım dans ve sanat merkezi, Antalya Dans Ayakkabisi adım dans, adım akademi, adım dans ve sanat merkezi, Antalya diplomalı adım dans, adım akademi, adım dans ve sanat merkezi,  

Adım Akademi Dans ve Sanat Merkezi © 2012-2023  |  Tüm Hakları Saklıdır
Tel: 0532 623 99 31 Email: info@adimakademi.com design by Esa Yazılım